Hotel IBERIA***

Zpracování osobních údajů

 IBERIA TRADE s.r.o. , se sídlem Pekařská 11,746 01 Opava, IČ: 25823655 zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Ostravě, oddíl C,vložka 190 33 (dále jen „Správce“), v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „směrnice EU o ochraně osobních údajů“) zpracová tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení hosta
  • e-mail
  • telefonní číslo
  • adresa
  • číslo občanského či cestovního dokladu
  • národnost

 za účelem evidence ubytovaného hosta. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu zákonem stanovenou nezbytně nutnou.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj  souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  • cizinecká policie