Hotel IBERIA***

Zpracování osobních údajů

Udělujete tímto souhlas společnosti IBERIA TRADE s.r.o. , se sídlem Pekařská 11,746 01 Opava, IČ: 25823655 zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Ostravě, oddíl C,vložka 190 33 (dále jen „Správce“), aby v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „směrnice EU o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • adresu
 • číslo občanského či cestovního dokladu
 • národnost

Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat za účelem evidence ubytovaného hosta Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu zákonem stanovenou nezbytně nutnou.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • cizinecká policie

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle směrnice EU o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.